51360446 mlj@mljk.dk

Storhed, Scenen er sat

I Storhed ønskede jeg at beskrive en før patriarkalsk tid, gerne koblet sammen med noget nutidigt kendt, hvor skulle jeg så lade fortællingen foregå?

Jeg valgte at blive i Danmark i tiden omkring år 0. Fra den tid ligger der noget skriftligt fra en romersk opdagelses rejsende som jeg kunne bruge i romanen. Han har skrev i år 98 e.kr.  (side7 DEL. 1.)

”Kvindernes påklædning adskiller sig ikke fra mændenes.”

Det kunne jeg bruge når jeg ville beskrive en verden i balance, en verden hvor kønsnormer endnu ikke var opfundet.

I lejre er der opbygget en jernalder by som historikere mener en by kunne have set ud omkring år 0.
Den by gav mig scenen.

Men Storhed er ikke en historisk korrekt jernalder roman. Jernalderen danner blot rammen for romanen.

Jeg har bygget meget ind i historien som ingen ved om fandtes. Eksempelvis Svedhytter? En skik vi enten kendte eller måske ubevidst har genopdaget, i mødet med de nordamerikanske indianere. Men hvorfor skulle skikken ikke være vandret fra vores kontinent til det nordamerikanske? Vi kender da svedhytter eller saunaer fra de Finske områder.

Månehytten er en kombination af de hytter jeg har læst om, hvor vi kvinder blev sendt ud når vi blødte fordi vi blev betegnet som urene og dermed kunne skade manden og husdyrene, og de visionshytter jeg har læst om som et sted kvinder kunne gå til under menstruation fordi da tidens mennesker troede på at kvinder havde en magisk kontakt til den åndelige verden, når hun blødte og dermed kunne kontakte den spirituelle verden for hele stammen.
Om disse skikke fandtes i Danmark og har været en del af den danske naturtro, det er ren gæt værk fra min side?

Danmark var et land tæt bevokset med træer, vores romerske opdagelsesrejsende fra tidligere, kalder det en skov, men jeg tænker ikke at vores forfædre på den tid havde et ord for skov, ligesom de ikke havde et ord for de to køn. De levede blandt træerne og alle mennesker var mennesker.
Derfor har jeg prøvet at undgå ord for kvinder og mænd og skov, ligesom jeg ikke bruger ordet år, et år er den tid det tager solen at lave den vandring som skaber de fire årstider og jeg har derfor kaldt et år for en solvandring.

Jeg har givet mine mennesker en livsstav. Den har ingen historisk baggrund. Den er skabt fordi jeg lever i en tid hvor vi tæller alt og har regneark til det meste. Jeg tror faktisk at datidens mennesker havde så stor indføling med sig selv og livet omkring dem at de vidste hvor de var i livet. Freje ville vi i dag kalde preteen da romanen starter, hun er 14 år. Kvinder var tæt på deres 18 år før de begyndte at bløde, så det er Freje også da hun bløder første gang. Fandtes der en livsstang andre steder end i min fantasi er de gået tabt for eftertiden.

På storheds tid har mennesket leve fuldstændig i harmoni med den omkringværende natur, der har intet unaturlig støj været og ingen hormonforstyrrende stoffer, ingen menneskeskabte radiobølger. Men der var ikke stille. Min første tanke var hvor stille der måtte have været, men så begyndte jeg at lytte til naturen. Jeg bor tæt på træer, sø og hav. Dyrelivet omkring mig er rigt. Når jeg lytter efter hører jeg rovfuglenes skrig, rågernes kraaaa, småfuglenes fløjten. For 2000 af år siden har dyrelivet været endnu mere mangfoldigt der har ikke været stille, langt fra.

Det har været en opdagelses rejse ind i mig selv, mit land og de mennesker jeg lever sammen med. Jeg har virkelig prøvet at sætte mig ind i hvordan det måtte have været at leve i Danmark på en helt anden tid, hvor landskabet så anderledes ud, samfund og normer var anderledes, lydene var anderledes og grænser mellem byer og lande ikke eksisterede.

Jeg håber at du har lyst til at tage med på eventyr, gå med på ideen om at verden engang så anderledes ud.

Tak for at du læser med.

0 kommentarer